نمایش دادن همه 2 نتیجه

کارگاه نورومارکتینگ در وب‌سایت + هدیه نسخه pdf کتاب کلیک طلایی!

سرفصل‌های آموزشی محصول:

 • بررسی مفهوم ویژگی، مزیت و فایده همراه با مثال کاربردی
 • تعیین هدف وبسایت
 • بررسی تناقض منطق و احساس در تصمیم گیری مشتری
 • بخش بندی مشتریان از دیدگاه‌های مختلف
 • بررسی مفهوم قیف فروش
 • بررسی مثالهای واقعی از غلبه ناخودآگاه بر خودآگاه
 • شناخت مفهوم مغز سه گانه
 • بررسی مغزهای سه گانه و دغدغه‌های هر کدام
 • شناخت مغهوم نورومارکتینگ و ابزارهای مورد استفاده
 • معرفی ماتریس طلایی متقاعدسازی برای اولین بار در ایران
 • بررسی اصول 6 گانه نورومارکتینگ و تکنیکهای کاربردی هر کدام
 • بررسی داستانگویی برای درگیر کردن مشتری در وبسایت
 • چگونه بهترین تصاویر را برای وبسایت انتخاب کنیم.

وبینار متقاعدسازی در فروش

(متقاعد سازی در فروش ) به چه معنا؟! امروزه جذب مشتری و سپس تبدیل آن به خریدار کار دشواری است