اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مجید مجیدی

آدرس محل کار: قم، فلکه رسالت، ابتدای بلوار سمیه، مرکز مشاوره کسب­ وکار آوان

عناوین و افتخارات

 • مدیر برتر واحدهای فناوری مرکز رشد دانشگاه قم / 1392
 • دریافت مدرک رسمی مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی مورد تایید سازمان نظام روانشناسی / 1395
 • دبیر سرویس کسب وکار، عضو تحریریه و مشاور بازاریابی مجله موفقیت / از سال 1395 تاکنون
 • مدرس دوره­های MBA دپارتمان فروش و بازاریابی مدرسه کسب وکار ماهان / از سال 1398تاکنون
 • ترجمه کتاب کلیک طلایی با مقدمه دکتر درگی رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران / 1395 / نشر میراث ماندگار
 • مقاله با موضوع مدیریت مالی تحت عنوان ” هفت اشتباهي كه پول شما را به باد مي دهد” / مجله موفقیت / ش 343 / 1395
 • مدرس سمینار فن بیان و زبان بدن مرکز رشد و فناوری دانشگاه قم / 1393
 • مدرس سمینار کارآفرینی / دانشگاه قم / استان قم / 1396
 • تدریس 650 نفر ساعت تفکر خلاق و حل تعارض / انتشارات بوستان کتاب / استان قم 1396
 • تدریس 800 نفرساعت دوره آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی / شرکت مخابرات ایران / استان قم / 1397
 • مشاوره توسعه کسب­وکار / آژانس تبلیغاتی هایک / مشهد / 1400
 • مشاور بازاریابی و فروش / شرکت یونکس / تهران / 1400
 • مدیر آژانس برندینگ دوبال / از سال 1394 تا 1396
 • مشاوره بازاریابی و فروش / شرکت بین المللی تریوا / هندوستان / 1399

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مجید مجیدی

آدرس محل کار: قم، فلکه رسالت، ابتدای بلوار سمیه، مرکز مشاوره کسب­ وکار آوان

عناوین و افتخارات

 • مدیر برتر واحدهای فناوری مرکز رشد دانشگاه قم / 1392
 • دریافت مدرک رسمی مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی مورد تایید سازمان نظام روانشناسی / 1395
 • دبیر سرویس کسب وکار، عضو تحریریه و مشاور بازاریابی مجله موفقیت / از سال 1395 تاکنون
 • مدرس دوره­های MBA دپارتمان فروش و بازاریابی مدرسه کسب وکار ماهان / از سال 1398تاکنون
 • ترجمه کتاب کلیک طلایی با مقدمه دکتر درگی رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران / 1395 / نشر میراث ماندگار
 • مقاله با موضوع مدیریت مالی تحت عنوان ” هفت اشتباهي كه پول شما را به باد مي دهد” / مجله موفقیت / ش 343 / 1395
 • مدرس سمینار فن بیان و زبان بدن مرکز رشد و فناوری دانشگاه قم / 1393
 • مدرس سمینار کارآفرینی / دانشگاه قم / استان قم / 1396
 • تدریس 650 نفر ساعت تفکر خلاق و حل تعارض / انتشارات بوستان کتاب / استان قم 1396
 • تدریس 800 نفرساعت دوره آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی / شرکت مخابرات ایران / استان قم / 1397
 • مشاوره توسعه کسب­وکار / آژانس تبلیغاتی هایک / مشهد / 1400
 • مشاور بازاریابی و فروش / شرکت یونکس / تهران / 1400
 • مدیر آژانس برندینگ دوبال / از سال 1394 تا 1396
 • مشاوره بازاریابی و فروش / شرکت بین المللی تریوا / هندوستان / 1399